|
Main Authors Akylbekov E.E.
Akylbekov E.E.
Akylbekov E.E.

Bauman Moscow State Technical University

Moscow, Russian Federation

Akylbekov E.E. — Master's Degree student of Department of Hydromechanics, Hydromachines and Hydro-pheumoautomatics Department, Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russian Federation.

All articles by this author