|

Logistics-targeted enterprise analysis activies of the defense company

Authors: Maslennikova Yu.L.
Published in issue: #2(2)/2016
DOI: 10.18698/2541-8009-2016-2-6


Category: Economics and Production Organization

Keywords: company, industry, efficiency, evaluation, analysis
Published: 06.09.2016

The purpose of the article was to analyze the work efficiency of the Limited Liability Company "Military-industrial company" - a major defense holding in development, production and modernization of wheeled armored vehicles for the needs of federal and foreign customers. We considered the need for a multi-purpose light armored cars and wheeled armored combat vehicles of customer countries. Findings of the research show the demand in the foreign market in the armored vehicles and armored combat vehicles segments for the period from 2010 to 2011. It was also possible to determine the competitors in production and delivery of armored vehicles of light and heavy classes.


References

[1] Anisimov S.N., Lyakhovich D.G. Modeling algorithm of science intensive production market under perfect competition. Vestnik mashinostroeniya, 2008, no. 1, pp. 78-82 (in Russ.).

[2] Kolobov A.A., Omel’chenko I.N., Orlov A.I. Menedzhment vysokikh tekhnologiy. Integrirovannye proizvodstvenno-korporativnye struktury: organizatsiya, ekonomika, upravlenie, proektirovanie, effektivnost’, ustoychivost’ [High technology management. Integrated production-corporate structures: organization, economy, management, developing, effectiveness, stability]. Moscow, Ekzamen Publ., 2008. 621 p. (in Russ.).

[3] Lyakhovich D.G., Terent’yeva Z.S. Marketing support strategies of industrial companies science absorbing industries. Mashinostroitel’, 2008, no. 2, pp. 20-24 (in Russ.).

[4] Omel’chenko I.N. Metodologiya, metody i modeli sistemy upravleniya organizatsionno-ekonomicheskoy ustoychivost’yu naukoemkogo proizvodstva integrirovannykh struktur [Methodology, methods and models of business stability management system for science absorbing industry of integrated structures]. Moscow, Bauman MSTU Publ., 2005. 240 p. (in Russ.).

[5] Kanchavelli A.D., Kolobov A.A., Omel’chenko I.N. Strategicheskoe upravlenie organizatsionno-ekonomicheskoy ustoychivost’yu firmy. Logistiko-orientirovannoe proektirovanie biznesa [Strategic management of company business stability. Logistic-oriented business engineering]. Moscow, Bauman MSTU Publ., 2001. 600 p. (in Russ.).