|

Creating research laboratories as part of industrial companies

Authors: Atabaeva D.M., Borisenkova E.I., Nakhushev R.S.
Published in issue: #4(9)/2017
DOI: 10.18698/2541-8009-2017-4-72


Category: Economics and Production Organization

Keywords: research, research and development, research laboratories, venture investments, living lab, innovation models
Published: 10.04.2017

We consider the specifics of creating research laboratories as part of industrial companies. We show that both the open and closed innovation models can drive the activities of this type of laboratories, which significantly influences the approach to research and the results of the laboratory work.


References

[1] Bazilevich A.I., Bobkov L.V., V’yugina L.K. et al. Innovatsionnyy menedzhment [Innovation management]. Moscow, Prospekt Publ., 2014. 424 p. (in Russ.).

[2] Agarkov A.P., Golov R.S. Proektirovanie i formirovanie innovatsionnykh promyshlennykh klasterov [Designing and formation of innovative industrial clusters]. Moscow, ITK “Dashkov i K” Publ., 2016.288 p. (in Russ.).

[3] Anisimov S.N., Lyakhovich D.G., Fedorova E.N. Organizatsiya i upravlenie deyatel’nost’yu struktur innovatsionnogo tipa. Tekhnologiya i instrumenty realizatsii predprinimatel’skikh proektov [Organization and operations management of innovative type of structures. Technology and tools of business project realization]. Moscow, Bauman MSTU Publ., 2008. 172 p. (in Russ.).

[4] Gertsik Yu.G., Omel’chenko I.N. Organizatsionno-ekonomicheskaya ustoychivost’ i konkurentosposobnost’ integrirovannykh predpriyatiy meditsinskoy promyshlennosti. Kontseptsiya i metodologiya formirovaniya [Business reliability and competitive ability of integrated organizations of medical industry. Conception and formation methodology]. Moscow, Bauman MSTU Publ., 2016. 323 p. (in Russ.).

[5] Anisimov S.N., Lyakhovich D.G. Developing implementation method of strategic project for mining and manufacturing company. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Mashinostroenie [Proceedings of Higher Educational Institutions. Маchine Building], 2007, no. 2, pp. 57–66 (in Russ.).

[6] Tukkel’ I.L., Yashin S.N., Makarov S.A., Koshelev E.V. Razrabotka i prinyatie resheniya v upravlenii innovatsiyami [Developing and decision making in innovation management]. Sankt-Petersburg, BKhV-Peterburg Publ., 2011. 352 p. (in Russ.).

[7] Tukkel’ I.L., Golubev S.A., Surina A.V., Tsvetkova N.A. Metody i instrumenty upravleniya innovatsionnym razvitiem promyshlennykh predpriyatiy [Innovation management methods and tools for manufacturing plant development]. Sankt-Petersburg, BKhV-Peterburg Publ., 2013. 208 p. (in Russ.).

[8] Lyakhovich D.G. Development properties of mining and manufacturing company strategic project. Vestnik mashinostroeniya, 2007, no. 12, pp. 76–80 (in Russ.).